Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy KS Biljettservice

 

1.0 Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig: Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB, 556730–4265, Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar (nedan kallad Kalmarsalen).
Personuppgiftbiträden: arenor, arrangörer samt systemleverantörer vilka är ansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling.
Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter för tex biljettbokningar, informationsförmedling, systemuppdateringar och marknadsföring. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för att de ska kunna genomföra den tjänst som vi har anlitat dem för.

 

Vi delar även dina personuppgifter med organisationer/institutioner som är självständigt personuppgiftsansvariga dvs vars uppdrag styr hur personuppgifterna du lämnar till dem ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  • Företag som är involverade i våra betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Biljettsystemsleverantör, arenor samt arrangörer
  • Annonsföretag så som Google och sociala medier

2.0 Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

3.0 Personuppgifter som samlas in

Kalmarsalen behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kan behandlas inkluderar, men är inte begränsat till: namn, födelsedatum, bostadsadress, företagsadress, e-postadress, telefonnummer, uppgift om köptidpunkt, inköpsställe, antal köpta biljetter, typ av biljetter du har köpt, totalsumma vid köp, typ av föreställning, mail som är relaterade till förfrågan/offert/köp/serviceärende, chat-konversationer, privatperson/företagskund, och kan även vara specialönskemål som tex viss kost eller rullstolsplats och även svar i tävlingar och undersökningar.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning/kontakt online, per telefon, per e-post, över disk.
I övrigt samlar vi in och hanterar personuppgifter som entré med köpt biljett, köp- och användargenererade data (tex öppnings, klick- och besökshistorik på hemsidor och i nyhetsbrev), köphistorik, tekniska data som rör enheter som används och dess inställningar (tex IP-adress, webbläsarinställningar, och plattform mm) samt uppgifter om hur våra digitala lösningar används.

4.0 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter behandlas för att Kalmarsalen via KS Biljettservice skall kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att till exempel leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och arrangören, t.ex. noteringar om frågor och kundvård.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tillägg som du beställt.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för kund- och marknadsanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Kalmarsalens/KS Biljettservice utbud och service. Kalmarsalen via KS Biljettservice kan komma att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra evenemang till dig där vi ser att det kan finnas ett samstämmande intresse.

 

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Kalmarsalen via KS Biljettservice eller Kalmarsalens samarbetspartners. För avregistrering vid utskick följer du instruktionerna som står i varje utskick. I övrigt se punkt 7.0.

 

5.0 Lagring av dina personuppgifter

Kalmarsalen lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen skrivna under punkt 4.0. Dina personuppgifter behandlas aldrig under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen, för reklamationsändamål (3år) eller bokföringslagen (7år).

6.0 Samtycke

 

Genom att aktivt godkänna våra villkor på ksbiljettservice.se, vid köp eller hjälp över e-post, vid köp över disk via arrangör eller biljettombud, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

 

7.0 Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du har möjlighet att få en insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig och du kan skriftligt begära att få tillgång till uppgifterna.
Skicka din skriftliga begäran till Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB, Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke.

Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka de har samlats in kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att kontakta support@ksbiljettservice.se så hjälper vi dig om du önskar med någon av ovanstående åtgärder.

 

Denna policy uppdaterades 2023-02-07